top of page

COMPETICIÓ DE TREC i RAID-TREC

Què és el T.R.E.C.?

El T.R.E.C. (Tècniques de Rutes Eqüestres de Competició) és una disciplina hípica que tracta de reunir en una competició totes les habilitats i dificultats que un cavall i el seu genet han de dominar, per gaudir al màxim d'un llarg passeig o ruta pel camp.

En primer lloc, la Prova d'Orientació i Regularitat (P.O.R.), el genet per fer una ruta amb èxit ha de saber orientar-se i seguir amb un plànol, una brúixola d'un itinerari prefixat de 35 - 45 Km.

Seguidament, hi ha la Prova de Mestratge en els Aires (P.A.R.) on el genet amb el seu cavall ha de recórrer un corredor de 150 metres de llarg i aproximadament 2 metres d'ample. Primerament el galop el més a poc a poc possible i després, al pas el més ràpid possible.

Finalment, la Prova d'Obstacles o Prova en Terreny Variat (P.T.V.) un recorregut de dificultats naturals o simulades puntuades tenint en compte l'Efectivitat i Estil amb que cavall i genet resolen l'obstacle.

Vols formar part de l'equip de competició de l'Hípica La Vinya?

bottom of page